Ogrodzenia przemysłowe – przepisy i bezpieczeństwo

Ogrodzenia zakładów przemysłowych pełnią bardzo ważne funkcje, począwszy od reprezentatywnych, poprzez kontrolę dostępu i wydzielenie terenu, a na ochronie mienia kończąc.  Rodzaj i usytuowanie ogrodzenia są regulowane przepisami prawa, które mają za zadanie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. W tym artykule pragnę udzielić Inwestorom odpowiedzi na pytania, z którymi spotykam się na co dzień w praktyce zawodowej.

Czy przepisy regulują rodzaj ogrodzenia?

Nie funkcjonują uregulowania prawne, które narzucałyby lub uniemożliwiałyby dobór konkretnego rodzaju ogrodzenia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, a w szczególności nie wolno stosować na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, takich jak drut kolczasty, zasieki, tłuczone szkło itp. Przepis ten nie ma zastosowania do wewnętrznych ogrodzeń zakładów karnych i aresztów.

Czy na budowę ogrodzenia wymagane są specjalne pozwolenia?

W przypadku, gdy planowane ogrodzenie zostało ujęte w projekcie budowlanym, który został złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, to nie zachodzi potrzeba dodatkowego zgłaszania robót związanych z budową ogrodzenia.

Jeżeli ogrodzenie nie zostało uwzględnione w projekcie budowlanym lub jego budowa planowana jest przy budynku istniejącym, to cała sprawa nieco się komplikuje. Jedno jest pewne – budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę. Właściwemu organowi należy natomiast zgłosić budowę ogrodzenia, którego wysokość przekracza 2,20 m, niezależnie od jego umiejscowienia. Po zmianie Prawa budowlanego Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r zgłoszeniu nie podlega budowa ogrodzenia od strony dróg publicznych, jak miało to miejsce przed zmianami.

Ogrodzenia przemysłowe – jakość montażu

W którym miejscu budować ogrodzenie?

Odpowiedź jest prosta – ogrodzenie należy budować w całości na swojej działce. Często zapomina się o tym, że ogrodzenie nie jest tylko linią. Cały system, składający się ze słupów, wypełnienia, akcesoriów montażowych czy podmurówek. Posiada pewną grubość, która waha się od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Należy o tym pamiętać szczególnie projektując pola odkład cze przy magazynach, miejsca parkingowe, strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych na placach zabaw itp. Niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, że „na papierze” wszystko się zgadzało, gdyż od urządzenia do granicy działki pozostawiono dokładnie wymaganą odległość, a samo ogrodzenie w projekcie miało pokrywać się z granicą działki…

Jest jedno odstępstwo od tej zasady. Można zawrzeć porozumienie z sąsiadem (najlepiej na piśmie), aby ogrodzenie zostało wzniesione dokładnie w granicy obu działek . Warto w takiej sytuacji ustalić kto i w jakim zakresie partycypuje w kosztach jego budowy.

Jakie wymagania stawia się odnośnie bram i furtek?

Rozporządzenie nakłada zasadniczo tylko dwa warunki. Pierwszy mówi o tym, że brama wjazdowa powinna mieć szerokość w świetle wjazdu nie mniejszą niż 2,40 m, a szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,90 m. Należy pamiętać o tym, że szerokość światła furtki znajdującej się na drodze pożarowej regulowane są odrębnymi przepisami.

Jak zabezpieczyć bramy z napędem?

Bramy z automatycznym napędem wymagają urządzeń zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku napędów w bramach przemysłowych, które pracują najczęściej na napięciu 230V, a nawet zasilane są prądem trójfazowym. W instalacjach przemysłowych bramy możemy podzielić na takie, które uruchamiane są w obecności człowieka, oraz te, które uruchamiane są zdalnie z widokiem lub bez widoku na bramę.

Bramy będące pod stałym (!) nadzorem wymagają mniejszego stopnia zabezpieczenia. Najczęściej jednak występują bramy, które otwierane są zdalnie. Zapewnienie ciągłego nadzoru nad bramą będącą w ruchu jest trudne, szczególnie jeśli korzysta się z np. z trybu automatycznego zamykania. W tego rodzaju bramach w nawiązaniu do Normy należy stosować zabezpieczenia, na które składa się co najmniej wyłącznik przeciążeniowy (wyłącza on zasilanie bramy przy nadmiernym oporze podczas ruchu skrzydła bramy) z urządzeniem wykrywającym obecność osoby lub przeszkody po jednej stronie bramy. Urządzeniem tym może być np. linia fotokomórek lub pętla indukcyjna.

Należy jednak pamiętać, że z uwagi na znaczną moc napędów do bram przemysłowych, często nie stosuje się w nich wyłączników przeciążeniowych. W takiej sytuacji alternatywnym minimalnym wymaganym zabezpieczeniem jest zastosowanie systemu, który w żadnych warunkach nie dopuszcza do kontaktu osoby z poruszającym się skrzydłem bramowym. Może to być zestaw aktywnych listew bezpieczeństwa wraz z barierami fotokomórek. Minimalne wymagane zabezpieczenia stosowane w bramach przemysłowych z napędem bez wyłącznika przeciążeniowego przedstawiono na Rysunku 2.

Dobór odpowiednich zabezpieczeń bram wyposażonych w napędy warto jest powierzyć firmie specjalizującej się w tematyce ogrodzeń przemysłowych. Osoby z doświadczeniem pomogą w doborze odpowiednich zabezpieczeń w konkretnych warunkach. Skutki wypadku przy ciężkich, ważących często ponad 2000 kg, bramach przemysłowych mogą być opłakane w skutkach. System zabezpieczenia tych bram nie jest najlepszym miejscem do szukania oszczędności na etapie projektowania lub budowy ogrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *